Alapítvány

Szervezeti felépítés

Az Alapítvány alapítója: Petrezselyem József

Az alapítvány Kuratóriumának elnöke: Révbíró József

Tradicionális Pránanadi Alapítvány - Budapest 17.

Az alapítvány jellege

Az Alapítvány nyílt.

Az Alapító az Alapítványhoz való csatlakozást megengedi, ahhoz bárki csatlakozhat. Alapító kijelenti, hogy az Alapítvány rendelkezésére olyan mértékű vagyont bocsát, amely a működés megkezdéséhez szükséges és elégséges.

Az Alapítványhoz való csatlakozás feltétele, hogy a csatlakozó az Alapítvány jelen Alapító Okiratában rögzített céljait magáévá tegye, az Alapítvány Alapító Okiratában írt szabályokat elfogadja, és vagyoni hozzájárulással járuljon hozzá az Alapítvány céljainak eléréséhez.

Az alapítvány kezelő szerve

A kuratórium hatásköre

Az alapítvány vagyoni működése

Az Alapítvány a vagyonával önállóan gazdálkodik, elsődlegesen gazdasági tevékenységet nem folytathat, illetve csak másodlagos jelleggel végez gazdasági - vállalkozási tevékenységet, befektetési tevékenységet nem végez és politikai tevékenységet nem végez és nem támogat. Az Alapítvány vagyonával való rendelkezés a Kuratóriumot illeti meg, amely azt kamatozó banki betétbe helyezheti, kötvényt, kincstári-, vagy letéti jegyet vásárolhat. Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt a jelen alapító okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.

Az Alapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.  

A honlap Petrezselyem József külön engedélyével készült!